Hoogconjunctuur Duitse economie: 2,6% economische groei in 2018

Gerenommeerde Duitse onderzoekinstellingen voorspellen voor 2018 de grootste groei sinds 2011. Het ifo (= Institut für Wirtschaftsforschung) heeft de prognose voor de stijging van het Bruto Binnenlands Product (BBP) bijgesteld van 2,0 naar 2,6%. De groei in 2017 zet zich dus versterkt door tot ver in het jaar 2018. Vergelijkbare prognoses zijn er van andere researchinstellingen zoals bijvoorbeeld het Institut für Weltwirtschaft (IfW). Deze groei is op meerdere fronten merkbaar:

 • aanzienlijke investeringen in de bouw, machinebouw en vastgoed
 • in vele bedrijfstakken schaarste op de arbeidsmarkt
 • en op consumentenniveau hogere uitgaven voor kleding, vakantie en techniek

Kortom, Duitsland is en blijft een attractief exportland voor het Nederlands bedrijfsleven. Een veelbesproken onderwerp is de gewenste ondernemingsvorm voor succesvol starten (met export) in Duitsland. Onderstaand treft u de belangrijkste ervaringsfeiten van Nederlandse ondernemers die inmiddels succesvol actief zijn op de Duitse markt.

Wilt u een GmbH oprichten? Het draaiboek ligt voor u klaar!

In de afgelopen jaren heeft ‘starteninduitsland.nl’ veel ervaring opgebouwd met het oprichten van een Duits dochterbedrijf voor Nederlandse ondernemers. Op deze homepage omschrijven wij voor u de belangrijkste leerpunten.

GmbH oprichten: (g)een doel op zich!

Alle business begint met tevreden klanten en herhalingsopdrachten – ook in Duitsland!

“Eerst de GmbH oprichten en dan kunnen we gaan beginnen”, dat is vaak de uitspraak van ondernemers die willen starten in Duitsland. Inhoudelijk klopt dit. Met de GmbH heb je de rechtsvorm die volledig aansluit bij het Duitse zakenleven. Dit versterkt het vertrouwen bij potentiële klanten. En bovendien betekent de GmbH – naast de Nederlandse holdingstructuur met één of meerdere werkmaatschappijen – ook risicospreiding. En niet te vergeten: als je bezig bent met internationaliseren is een structuur met dochterbedrijven in verschillende landen een goede vorm van waardecreatie. Kortom, feitelijk alleen maar voordelen. Maar wat ontbreekt er in de bovenstaande opsomming? Wat is de essentie van ondernemen? Ja, inderdaad: dat zijn tevreden klanten en herhalingsopdrachten!

Maar hoe kom ik aan klanten in Duitsland?

Deze vraag komt helaas nogal eens naar voren op het moment dat de GmbH-oprichtingsakte bij de notaris al gepasseerd is. Ook is er al een bankrekening geopend met een rekening courant saldo. En het bedrijf is inmiddels aangemeld bij het ‘Steueramt’. Oftewel: de eerste verplichtingen zijn aangegaan en de eerste facturen zullen binnenkort wel binnenkomen.

Het is dan ook erg gevoelig als je op dat moment nog geen contact hebt met potentiële Duitse opdrachtgevers. Want het opbouwen van een relatienetwerk vergt tijd. Soms zelfs veel tijd, want bij Duitsers moet je dikwijls het vertrouwen opbouwen. Eventueel ook door wederzijdse bedrijfsbezoeken. Dit geldt bijvoorbeeld bij beslissingen op het raakvlak uitbesteden/toeleveren vs. productie in eigen beheer (houden).

Het eerste cont(r)act

Van contact naar contract is soms een lange weg, zeker als het product of de dienst onvoldoende onderscheidend vermogen heeft.

En deze tijd ontbreekt dan, want de eerste kosten zijn al gemaakt door de GmbH op te richten.

Bij het starten in Duitsland dient de klantoriëntatie van meet af aan de eerste prioriteit te zijn. De wijze van marktbewerking is steeds afhankelijk van de Product/Marktcombinatie en wordt – zeker in het grote Duitsland – ook bepaald door het beschikbare budget.

 

Cruciaal voor het opbouwen van het Duitse contactennetwerk zijn:

1 – Branche-organisaties / vakorganisaties

Duitsland beschikt over een uitgebreid aantal vakorganisaties. Deze zijn deels horizontaal georganiseerd (finance-professionals, HRM-professionals, IT-professionals, etc.) en met name ook vertikaal georganiseerd. Een goed voorbeeld is altijd de VDMA, de branche-organisatie in de Duitse machinebouw. Binnen de VDMA zijn er vele vakgroepen: medisch, food, recycling, etc..

Een oriënterend netwerkgesprek met een secretaris of voorzitter van een branche-organisatie is altijd aan te bevelen. Zorg voor een goede voorbereiding met bij voorkeur ook een richtinggevende agenda voor het gesprek. Vaak weten deze bestuurders redelijk nauwkeurig te omschrijven welke problematieken er spelen in de sector en ……….wie je hiervoor zou kunnen benaderen. In het meest positieve geval krijg je direct al namen aangereikt van mogelijke ‘launching customers’ in de Duitse markt.

Zo is recentelijk een Nederlandse ondernemer erin geslaagd om de Duitse branche-organisatie exclusief te verbinden aan zijn softwarepakket voor de Duitse markt. Feitelijk wordt de branche-organisatie dus reseller voor geheel Duitsland.

Wilt u ook een netwerkgesprek (voorbereiden) met Duitse branche-organisaties? starteninduitsland.nl helpt u graag! Stuur een e-mail aan jan.temminkATstarteninduitsland.nl

2 – (Vak)beurzen

Ga als bezoeker naar een (vak)beurs.

Voorafgaand aan het starten in Duitsland is het belangrijk om een Duitse (vak)beurs te bezoeken. Duitsland is een beurzenland pur sang. Bovendien heeft Duitsland veel (vak)beurzen van internationale allure – uiteraard ook met internationale bezoekers èn standhouders. De website www.auma.de geeft een goed overzicht.

Vooraf ga je online de betreffende beurs analyseren. Welke hallen zijn relevant? Welke branche-organisaties exposeren hier? Welke lezingen zijn er in het seminarprogramma die ingaan op trends binnen het eigen marktsegment? Hoe kan ik contact opbouwen met enkele (vak)journalisten? Welke concurrenten nemen er deel?

Het grote voordeel van beursbezoek is: je kunt hier als potentiële exporteur in een kort tijdsbestek veel contacten leggen – dikwijls midden in de doelgroep. Bovendien krijg je een duidelijk beeld van het concurrerende aanbod.

Maak een zorgvuldige beursevaluatie

Na het beursbezoek is het aan te bevelen om een evaluatie te doen. Het gaat dan om een uitgebreide Sterkte/Zwakte analyse gekoppeld aan een matrix van kansen en bedreigingen op de Duitse markt (SWOT-analyse).

De feitelijke go/no go om te starten in Duitsland wordt gebaseerd op een drietal factoren:

 • De resultaten van deze SWOT-analyse – Heb je een sterke productpropositie binnen een kansrijke (groei)markt?
 • Beschikbaar budget – bijvoorbeeld: heb je voldoende promotiebudget om zelf te exposeren op een grote Duitse (vak)beurs? Of ga je de klantcontacten opbouwen via koude acquisitie.
 • Managementfocus: heb je zelf (als export manager / directeur) ook voldoende tijd en energie gericht op succesvol starten in Duitsland.

Wilt u ook een Duitse (vak)beurs voorbereiden als bezoeker of als standhouder? starteninduitsland.nl helpt u graag. Stuur een e-mail aan jan.temminkATstarteninduitsland.nl

Wanneer dan die GmbH oprichten?

Je kiest als potentiële exporteur veel bewuster voor de GmbH als je

 • Een positieve beursevaluatie hebt afgerond resulterend in een onvoorwaardelijke ‘go’ voor starten in Duitsland
 • De weloverwogen overtuiging hebt om – in Duitsland – te willen werken vanuit een eigen dochteronderneming (dus geen agent, distributeur, cross-selling of …….) – deels om daarmee ook het vertrouwen te stimuleren bij potentiële relaties.

Timing is belangrijk voor een positieve cashflow

Als je deze stappen zorgvuldig hebt doorlopen, dan wordt het starten in Duitsland een kwestie van timing. De eerste orders kunnen dan maar zo ook samenvallen met het ondertekenen van de GmbH-oprichtingsakte bij de notaris.

Het is voor je zelf als ondernemer immers wel heel geruststellend als de eerste termijnbetaling (of aanbetaling) van de Duitse klant is overgemaakt op het moment dat ook de eerste inkoopfacturen worden ingediend bij uw nieuwe GmbH.

Een positieve cashflow in de GmbH kun je natuurlijk niet afdwingen. Maar je bent zelf als ondernemer verantwoordelijk om hier op te sturen.

Starteninduitsland.nl heeft verschillende GmbH’s opgericht en kent de geldende tarieven bij de (juridische) adviesbureau’s in Duitsland en Nederland. Vraag advies om goed voorbereid uw gesprekken te voeren met notaris(sen) en bankier(s).

Stuur een e-mail aan jan.temminkATstarteninduitsland.nl

Succes met starten in Duitsland!

 

PS – Als je kiest voor een GmbH oprichten, dan is het altijd verstandig een online-search te doen op de woorden ‘Zahlungsunfähigkeit – Überschuldung – GmbH’.

 

Maar hoe is nu precies de procedure voor het oprichten van een GmbH?

 • De fysieke huisvesting – Je hebt voor de oprichting van de GmbH een Duits adres nodig. Een postbus is onvoldoende, want een binnenlands correspondentieadres is vereist. Als statutaire zetel van de GmbH kun je kiezen voor een andere plaats dan het Duitse correspondentieadres. Het is aan te bevelen om dit Duitse correspondentieadres van de GmbH NOOIT te laten samenvallen met het (prive- of zaken)adres van een eigen sales manager, verkoopagent of distributeur. Deze optie is kostentechnisch interessant. Echter, ingeval van geschillen en conflicten is deze constructie af te raden.

 

 • Juridisch – Enkele belangrijke vragen zijn: welke juridische vorm ga je kiezen als oprichter: als rechtspersoon of als natuurlijk persoon? En mogen de bedrijfsactiviteiten wel worden uitgeoefend in Duitsland? En ‘last but nog least’: heb je bepaalde vergunningen en diploma’s of kwalificaties nodig als bestuurder en oprichter om dit beroep uit te voeren binnen de geplande GmbH?

Als deze aspecten zijn voorbereid wordt er contact opgenomen met een Duitse notaris die de oprichtingsakte (in concept) gaat opstellen.

In deze akte staan vermeld:

 • de (juridische) bedrijfsnaam;
 • een nauwkeurige omschrijving van het doel van de organisatie;
 • de vestigingsplaats / zetel;
 • het kapitaal (bij voorkeur 25.000 Euro) bij de oprichting; een lager kapitaal storten kan ook (vgl. de Flex-BV in Nederland), maar geeft de Duitse zakenrelatie minder vertrouwen

De keuze van de bedrijfsnaam van de GmbH is vrij, maar de rechtsvorm moet wel blijken uit de naamgeving. Belangrijk is verder dat de naam afwijkt van reeds bestaande GmbH’s. In deze oprichtingsakte wordt meestal ook de eerste bestuurder (‘Geschäftsführer’) vermeld.

De verdere procedure is als volgt:

 • De (concept) oprichtingsakte wordt door de oprichters bij de notaris ondertekend;
 • Na ondertekening wordt de bankrekening geopend ter storting van het kapitaal;
 • De bestuurder geeft een verklaring dat het gestorte kapitaal vrij beschikbaar is voor hem;
 • Na storting van het kapitaal wordt de GmbH in het Duitse handelsregister ingeschreven;
 • Deze inschrijvingsprocedure bij het Amtsgericht (= in NL het kantongerecht) kan meerdere weken in beslag nemen;
 • Formeel is de GmbH is pas opgericht, nadat de vennootschap in het Duitse handelsregister is ingeschreven; voor deze periode is er sprake van een GmbH i.G. (in Gründung);
 • Instanties als ‘Steueramt’ (= Duitse belastingdienst) en IHK ( =  bevoegde KvK) ontvangen na inschrijving in het handelsregister automatisch bericht; feitelijk ontstaan daarmee dan ook de eerste juridische verplichtingen voor de bestuurder(s) van de GmbH.

Samenvattend:

 • bij voorkeur eerst (nieuwe) klanten werven in Duitsland;
 • een GmbH oprichten is ‘laaghangend fruit’ mits u de juiste adviseur inschakelt

Met deze feiten kunt u direct aan de slag! Succes met starten in Duitsland!

 

HOEZO MARKTONDERZOEK MOEILIJK IN DUITSLAND?

Als ondernemer heeft u veel vragen bij het bepalen van uw juiste exportstrategie.

 • Waarom nu al een GmbH oprichten?
 • Hoe werkt een agentuurovereenkomst precies?
 • En welke relevante beurzen zijn er in de zuidelijke deelstaten?

Veel antwoorden zijn online te vinden. starteninduitsland.nl heeft ruim honderd relevante websites voor u verzameld. Over bijvoorbeeld statistiek, handelsagenten, (vak)beurzen, aanbestedingen, branche-organisaties en nieuwe subsidiemogelijkheden.

Wilt u ook gebruik maken van dit overzicht met informatieve Duitse webadressen?

U ontvangt dit overzicht gratis na afronding van een (eerste) business-developmentopdracht door starteninduitsland.nl ter grootte van minimaal EUR. 2.500,– excl. BTW.

Meer weten? Stuur dan een mail aan jan.temmink<AT>starteninduitsland.nl en ontdek hoe gestructureerd u in Duitsland online marktinformatie kunt verzamelen.

Een goede voorbereiding is cruciaal voor uw succesvolle marktentree in Duitsland. 

Daarom organiseert Starten in Duitsland de Masterclass Fit4Germany als in-company traject voor bedrijven met serieuze exportplannen voor Duitsland.

Deze Masterclass onderscheidt zich door:

 • specifiek afgestemd op uw eigen Product/Marktcombinatie
 • gratis praktijkboek ‘Starten in Duitsland’
 • in één dag uw eigen Plan van Aanpak voor succes in Duitsland.

Wilt u meer weten over de inhoud van deze Masterclass?

Ga dan naar Masterclass voor een uitgebreide omschrijving van het programma.


 

Düsseldorf AirportVeel Nederlandse ondernemers kiezen Düsseldorf als vestigingsplaats om hun ambities op de Duitse markt te starten. En terecht. Düsseldorf biedt een perfect ‘Umfeld’ voor ondernemers om hier hun GmbH op te richten en de activiteiten te starten. Bovendien heeft Düsseldorf als stad veel te bieden; zeker ook belangrijk voor u als ondernemer bij het uitnodigen van (potentiële) relaties. Maar wat zijn nu precies de zakelijke argumenten die pleiten voor Düsseldorf?

 

Lees meer >


Waarom een GmbH oprichten?

 • Hoe sterk is het merk Duitsland in de internationale handel?
 • Hoe kunt u in de machinebouw profiteren van ‘Made in Germany?
 • Waarom een bestaande GmbH overnemen?

Het aantal Duitse dochterbedrijven van Nederlandse bedrijven is in de afgelopen jaren snel gegroeid. Populair is de deelstaat Nordrhein-Westfalen waar veel dochterbedrijven gevestigd zijn. Dit geldt zeker voor de stad Düsseldorf.

Lees meer >


 

immer gerade ausGOEDE VOORNEMENS? GA DIT JAAR STARTEN IN DUITSLAND!

Zomaar een stukje uit de krant: ‘De Beurs wil ook filiaal in Duitsland’. Het gaat hier om kringloopbedrijf De Beurs uit Oldenzaal dat expansie over de grens zoekt (TC Tubantia, 3 januari 2015). Vaak komen dit soort initiatieven naar boven ‘borrelen’ tijdens de kerstvakantie. Maar waar moet je aan denken bij expansie naar Duitsland?

Lees meer >


Boek Starten in Duitsland van auteurs Jan Temmink en Jolanda Luimes belicht het zakendoen in Duitsland.

Boek Starten in Duitsland van auteurs Jan Temmink en Jolanda Luimes belicht het zakendoen in Duitsland.

Schrijf u nu in voor de praktijktraining ‘Starten in Duitsland’ gericht op het samenstellen van uw eigen Plan van Aanpak Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

 

Het nieuwe boek van Jan W. Temmink en Jolanda Luimes, beiden Duitsland-experts, werd op woensdag 12 november aangeboden aan Ton Lansink, Consul-Generaal der Nederlanden.

Hoewel het boek pas vanaf maart 2015 in de winkels ligt en vanaf dan is dan te bestellen op Bol.com, heeft deze website nu al de primeur en is het boek hier te bestellen. In 112 pagina’s laten de auteurs zien welke valkuilen er zijn wie zijn bedrijf over de grens wil uitbouwen. Veel voorbeelden, heel divers. Van financieel-juridische vraagstukken in begrijpelijke taal tot cultuurverschillen tussen Nederlanders en Duitsers. En van e-commercevraagstukken tot de beste entreestrategie. Het boek besluit met een uitgebreide checklist en een uitgebreide praktijkcase van de Nederlandse pizzaketen New York Pizza. Oprichter en eigenaar Philippe Vorst vertelt hoe hij de stap over de grens heeft voorbereid. Prijs: € 22,50, inclusief 6% btw.

Bestel het boek hier >>>


 

consul generaal ton lansink

Ton Lansink, Consul-Generaal der Nederlanden

in Düsseldorf schreef het voorwoord:

‘De achterliggende gedachte van dit boek Starten in Duitsland onderschrijf ik van harte. Ik zie dit boek als een eerste stap naar een succesvolle entree op de Duitse markt. Een eerste kleine stap naar een grote groeimarkt met meer dan 81 miljoen inwoners.’

 

 

 

 


 

Oscar Bulthuis

Oscar Bulthuis

Dit boek bevat een schat aan praktische informatie voor elke ondernemer die de stap naar Duitsland overweegt of wil wagen. Voor elke ondernemersreis is een goede voorbereiding essentieel en zeker als deze reis naar het buitenland gaat. De auteurs loodsen de lezer door de kansen en de valkuilen, die met starten in Duitsland samenhangen. Zeer waardevol.

Oscar Bulthuis

Auteur en oprichter van De Starters Academie, www.destartersacademie.nl

Bulkbestellingen voor bedrijven

Wilt u uw medewerkers goed voorbereiden op de start in Duitsland? Geef hen dan dit handige boek cadeau. U heeft dan in een keer de neuzen dezelfde kant op staan. Voor bedrijven zijn er aantrekkelijke kortingen bij bulkafname. Meer informatie: +31653240553 of gebruik ons contactformulier.