De eerste belangrijke vraag bij het oprichten van een bedrijf in Duitsland is:

Welke rechtsvorm is geschikt voor mijn bedrijf?

Er zijn verschillende criteria die van belang zijn bij de beslissing welke rechtsvorm een onderneming in Duitsland moet aannemen:
De keuze heeft persoonlijke, financiële, fiscale en juridische gevolgen.

Verschillende vragen moeten individueel worden beantwoord, omdat er niet zoiets bestaat als de optimale rechtsvorm. Elke rechtsvorm heeft voor- en nadelen:

Vragen zijn o.a.:

 •  Welke rechtsvorm heeft uw bedrijf in Nederland?
 • Bent u tevreden met deze rechtsvorm, of is hier al behoefte aan advies/optimalisatie?
 •  Met hoeveel personen / aandeelhouders zou het Duitse bedrijf opgericht worden?
 •  Wie worden de aandeelhouders?
 • Hoogte van het eigen vermogen?
 • Wie zal het bedrijf leiden?
 • Verloning van de bedrijfleiding (personeel)
 • Hoe groot is het risico van uw project?
 • Wat is het doel van de onderneming? (Handel, diensten, productie)
 • Bent u momenteel al internationaal actief?
 • Moet de persoonlijke aansprakelijkheid worden beperkt?
 • Moeten er zo weinig mogelijk formaliteiten zijn bij de oprichting van het bedrijf?
 • Moet het bedrijf een hoge kredietwaardigheid hebben?
 • Hoe zal het bedrijf zich in de toekomst financieren?
 • Hoe hoog is het vereiste kapitaal?
 • Moet er een inschrijving in het handelsregister worden gedaan?
 • Hoe moet uw bedrijf in Duitsland heten?
 • Moet het recht op inschrijving in het handelsregister worden uitgeoefend?
 • Hoe wil je je presenteren in Duitsland?
 • Wat is het ondernemingsplan? Zijn er hoge initiële verliezen?
 • Bent u van plan één bedrijf op te richten, of is er in de nabije toekomst een structuur met meerdere bedrijven (groep van bedrijven) gepland?

Wij nemen deze lijst met vragen graag samen met u door om de juiste rechtsvorm voor u te vinden.
Aan de hand van van deze vragen kan dan een keuze gemaakt worden welke rechtsvorm voor het starten in Duitsland aan te bevelen is.

De meest voorkomende rechtsvormen in algemene zin in Duitsland zijn:

1. Personengesellschaften (= persoonlijke aansprakelijkheid):

 • Einzelunternehmen
 • Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
 • Eingetragener Kaufmann (e.K.)
 • Offene Handelsgesellschaft (OHG)
 • Kommanditgesellschaft (KG)
 • GmbH & Co KG

2. Kapitalgesellschaften (= Aansprakelijkheid beperkt tot het kapitaal):

 • Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) oder Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
 • Aktiengesellschaft (AG)

De keuze van de rechtsvorm is een essentiële voorwaarde voor het bestaan van de onderneming.
Vervolgens is het van belang om de ontwikkeling van de onderneming te bewaken. Een rechtsvorm die vandaag past, kan al te “klein” zijn na toekomstige uitbreidingen en uitgebreide aansprakelijkheidsrisico’s.
Hier is het raadzaam om regelmatig af te stemmen of de juridische vormgeving van de onderneming nog wel past of dat deze niet moet worden gewijzigd.

Dit geldt trouwens voor uw bedrijven in Duitsland en Nederland.

Auteur: Bauer Sonntag Steuerberatung